„Подготовката на счетоводните, финансовите и ТРЗ отделите във връзка с новата правна уредба на защитата на личните данни“

Семинар на тази тема ще се проведе на 08.05.2018 гот 9.00 ч. (регистрацията ще започне в 8.00 ч.) в зала „София“ на хотел „Маринела“ в гр. София, бул. “Джеймс Баучер” № 100.


Събитието е предназначено за одитори, главни и оперативни счетоводители, специалисти от отдели, отговарящи за управлението на човешките ресурси, труда и работната заплата, ръководители, изпълнителни директори и членове на управителните органи на организации от частния и публичния сектор.


Основният акцент в семинарната програма ще бъде поставен върху информационните, организационните и технологичните подходи и мерки за гарантиране на защитата на личните данни в счетоводните и ТРЗ отделите.


В работата на семинара с лекции и презентации ще се включат:
· Представител на Комисията за защита на личните данни, който ще се спре на важни практически въпроси, свързани с извършване на инспекции от надзорния орган за спазването на изискванията на Регламент № 2016/679 (GDPR)
· Международно сертифициран експерт по поверителност, адвокат от „Ърнст и Янг България“
· Представител на Института на вътрешните одитори в България
· Представители на фирми и консултанти, които предоставят продукти и услуги в помощ на счетоводителите и ТРЗ специалистите.


Специално приветствие към участниците ще поднесе проф. д.ик.н. Иван Душанов.
Семинарът е без такса за участие, но се изисква предварителна регистрация.

Вашият коментар