Назначават още 75 души в Агенцията по вписванията, 14 ще са юристи

агенция по вписванията

В Агенцията по вписванията ще бъдат назначени 75 души, като 14 от тях ще са юристи – длъжностни лица по регистрацията. Това съобщава министърът на правосъдието Цецка Цачева в отговор на въпрос депутатите от БСП Любомир Банев и Иван Иванов.

Двамата питат защо заявленията за вписване в Търговския регистър се обработват с 18 дни закъснение, като законът задължава длъжностните лица по регистрацията да ги разгледат на следващия работен ден от постъпването им и да се произнесат незабавно след това. Поставят въпроса дали има виновни и подчертават, че така се нанасят вреди на стопанските субекти.

Цачева им отговаря, че заявленията се разглеждат по реда на постъпването им, като тези за обявяване на годишните финансови отчети са отделно. Тя посочва, че длъжностите лица по регистрацията имат три приоритета. Първият е незабавното вписване, заличаване и обявяване въз основа на акт на съда, на друг държавен орган и на частен съдебен изпълнител по чл. 14 от Закона за търговския регистър и регистъра за юридическите лице с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ). Вторият са годишните финансови отчети. Третият са заявленията за вписване за вписване на обстоятелства и обявяване на актове, които се разглеждат от длъжностното лице по регистрацията незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в регистрите, освен ако със закон е предвидено друго (чл. 19, ал. 2 ЗТРРЮЛНЦ). „В настоящия момент се наблюдава забавяне в разглеждане на посочените заявления от около 20 дни“, казва Цачева.

Повече подробности по темата четете тук.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив