В СЮБ се проведе кръгла маса за обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

32257445_10209654081108750_4431621348493623296_n

Съюзът на юристите в България, Висшият адвокатски съвет, Асоциацията на българските административни съдии в България и Центърът за оценка на въздействие на законодателството организираха кръгла маса за обществено обсъждане на Проекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Обсъждането се проведе със съдействието и участието на Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Комисията за защита на личните данни и „Апис Европа“ АД. Участие взеха и експерти от други държавни и неправителствени организации.

Събитието се проведе на 11 май в залата на Съюза на юристите в България в столицата. Проектът на ЗИДЗЗЛД бе представен от Комисията за защита на личните данни. Обобщените предложения от дискусията на кръглата маса ще бъдат предоставени на Министерски съвет по реда, предвиден в Закона за нормативните актове.

Всички материали по темата са публикувани на сайта на Комисията за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/index.php?p=news_view&aid=1226. За нуждите на общественото обсъждане екипът на „Апис Европа“ АД е изготвил консолидиран текст на ЗЗЛД, включващ предложените изменения и допълнения, който можете да изтеглите от тук.

Приканваме всички лица и организации, които желаят да отправят предложения или въпроси до участниците в Кръглата маса, да ги изпратят писмено по електронна поща на адрес sub@sub.bg в срок до 9 май т.г.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив