КЗЛД първо ще предупреждава, после ще наказва за нарушения на GDPR

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) няма да налага незабавно санкции в случай на нарушение на влезлия в сила на 25.05.2018 г. Общ регламент за защита на данните (GDPR). Тя първо ще предупреждава и ще дава срок за отстраняване на проблема. Подходът на регулатора беше разяснен лично от председателя на комисията Венцислав Караджов в интервю за БНР.

От петък той е и зам.-председател на Европейския комитет за защита на личните данни, който е надзорният орган за спазването на регламента в целия ЕС. Караджов посочи, че регулаторите в ЕС са разделени в подхода, който ще следват, следейки за изпълнението на правилата, въведени от GDPR. Половината от тях незабавно ще налагат санкции, а други, като българската комисия, ще ги използват като последно решение.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар