Държавен вестник, брой 45 от 31.05.2018 г.

Държавен вестник, брой 45 от 31.05.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 45 от 31.05.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 361 от 29.05.2018 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България
РЕШЕНИЕ № 103 на МС от 24.02.2011 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България

Комисия за финансов надзор

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация

 

Вашият коментар