ВСС обяви конкурс за повишаване в апелативните съдилища, местата са 18

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви 18 свободни места в конкурс за повишаване в апелативните съдилища – 8 в Софийския апелативен съд, 4 във Великотърновския апелативен съд и по 2 места в Пловдив, Бургас и Варна.

Решението беше взето след спорове между членовете на колегията дали трябва всички свободни места да бъдат обявени, не трябва ли да се оставят няколко свободни места за заемане чрез конкурс за преместване, трябва ли да се обявят сега на конкурс и две съдийски бройки в Пловдив и Велико Търново, които ще се освободят през октомври, когато титулярите ще се пенсионират.

С 6 на 5 гласа колегията реши да обяви 18, а не 20 бройки. , а със 7 на 5 гласа се реши всичките тези бройки да бъдат обявени на конкурс за повишаване, като засега няма да има конкурс за преместване.

Съдийската колегия откри процедура за избор на административни ръководители на Софийския градски съд и районните съдилища в Пловдив и Сандански.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg

Вашият коментар