Държавен вестник, брой 33 от 17.04.2018 г.

Държавен вестник, брой 33 от 17.04.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 33 от 17.04.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 от 12.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 от 12.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 от 13.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 от 13.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 222 от 12.04.2018 г. за признаване на Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 223 от 12.04.2018 г. за признаване на Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 225 от 12.04.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Правда“, разположено в землището на с. Правда, община Дулово, област Силистра, на „Пътперфект – Т“ – ЕАД, гр. Силистра
РЕШЕНИЕ № 226 от 12.04.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Касибо“, разположено в землището на с. Костелево, община Враца, област Враца, на „КРАЛТРЕЙС“ – ООД, Враца
РЕШЕНИЕ № 227 от 12.04.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици и базалтоиди, от находище „Станчова могила“, участък „Северен“ и участък „Южен“, разположено в землищата на гр. Сухиндол, община Сухиндол, с. Димча и с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, на „БАЗАЛТ БЪЛГАРИЯ“ – ЕООД, гр. София

Висш съдебен съвет

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България
ПРАВИЛНИК за администрацията на Прокуратурата на Република България

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници
НАРЕДБА № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари
НАРЕДБА № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Българска народна банка

НАРЕДБА № 17 от 29.03.2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МЕТОДИКА за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив