Представяне на новия продукт „GDPR Наръчник“, улесняващ работата по прилагането на Регламент № 2016/679

 Екипът на Апис Ви кани да посетите безплатните обучителни курсове, на които ще бъде представен новият продукт GDPR НАРЪЧНИК.

GDPR Наръчник е разработен от АПИС във връзка с необходимостта от осигуряване на актуална правна и експертна информация и дава насоки за необходимите действия, които трябва да се предприемат в организациите от публичния и частния сектор за защита на личните данни съгласно новите регулации по Регламент № 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни – GDPR). Регламентът е пряко приложим във всички държави-членки на ЕС, считано от 25 май 2018 г.

Ще научите:

  • Как GDPR Наръчник, включващ интегрираните информационни модули – GDPR Инфо и GDPR Асистент, ще Ви помогне да се справите с въвеждането и прилагането на новите правила и изисквания, съдържащи се в Регламента;
  • Как с GDPR Инфо можете да намерите бързо и лесно необходимата правна информация, компетентно систематизирана, удобно структурирана и обогатена с практически ориентирани експертни теми примерни образци на документи;
  • Как да ползвате GDPR Асистент като методологическо ръководство и електронен дневник за формиране на политика за защита на личните данни и за водене на документацията и отчетността според изискванията на новия европейски Регламент;
  • И още полезна и практична за ежедневната Ви работа информация, която АПИС може да Ви предложи.

Участието е безплатно, но местата са ограничени.

Ако желаете да участвате, моля да се свържете с нас на следните телефони: 02/ 980 48 27, 988 35 41 или да потвърдите участие на мейл office@apis.bg

Ще се радваме да Ви бъдем полезни и да споделим с Вас новите тенденции и идеи в развитието на продуктите с марка “АПИС”, така че да удовлетворяваме в най-голяма степен Вашите потребности.

Програма на обученията:

    • 14.03. и 22.03.2018 г. от 14.00 ч. – в залата на офиса на ул. „Постоянство“ № 67 Б, вх. Б на 1-ия етаж /кв. „Гео Милев“/;
    • 16.03., 20.03 и 23.03.2018 г. от 14.00 ч. – в учебната зала на Апис в офиса на ул. „Граф Игнатиев“ 7 А, 5-ти етаж. (местата са заети и за трите дати!)

поради големия интерес отваряме допълнителна дата:

  • 21.03.2018 г. от 14.00 ч. – в учебната зала на Апис в офиса на ул. „Граф Игнатиев“ 7 А, 5-ти етаж.

Какво е GDPR?

GDPR e абревиатурата на General Data Protection Regulation – Общ регламент за защита на данните. Пълното му наименование е Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Той има пряко действие и засяга широк кръг лица – граждани, публични институции, фирми и организации. Започва да се прилага от 25 май 2018 г

Защо трябва да обърнем специално внимание на този Регламент? Общият регламент за защита на данните (GDPR) внася значителни промени в досега действащата правна рамка и поставя завишени изисквания по отношение на защитата на личните данни. Важността на Регламента се потвърждава и от предвидените солидни санкции за неспазване на разпоредбите му, включително до 4% от годишния оборот на компаниите.

С какво Ви помага АПИС? Предлагаме Ви GDPR НАРЪЧНИК – софтуерно решение, интегриращо два самостоятелни модула в помощ на въвеждането на новите нормативни изисквания  – GDPR Инфо и GDPR Асистент.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив