Държавен вестник, брой 22 от 13.03.2018 г.

Държавен вестник, брой 22 от 13.03.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 22 от 13.03.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия
ЗАКОН за Селскостопанската академия
ЗАКОН за счетоводството
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
ЗАКОН за банковата несъстоятелност
ЗАКОН за кредитните институции
РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Президент на републиката

УКАЗ № 66 за освобождаване на Валентин Делчев Порязов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Швеция
УКАЗ № 67 за освобождаване на Емилия Иванова Кралева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гърция със седалище в гр. Атина

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 от 08.03.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 140 от 07.03.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Св. св. Константин и Елена – малък плаж“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 141 от 07.03.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Слънчев ден“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 142 от 07.03.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Св. св. Константин и Елена – север“, община Варна, област Варна

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 11779 от 05.10.2017 г. по административно дело № 5798 от 2017 г.
НАРЕДБА № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса36
НАРЕДБА № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК36

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив