Държавен вестник, брой 21 от 09.03.2018 г.

Държавен вестник, брой 21 от 09.03.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 21 от 09.03.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
ЗАКОН за дейностите по предоставяне на услуги
ЗАКОН за държавната собственост
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за управление на етажната собственост
ЗАКОН за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Таско Ерменков, Иван Генов и Васил Антонов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политика в областта на ядрената енергетика

Президент на републиката

УКАЗ № 51 за награждаване на проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 52 за награждаване на проф. д-р Темелко Добролюбов Темелков, д.м.н., с орден ,,Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 57 за награждаване на проф. Николай Николаевич Червенков с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 63 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Миланово, община Велики Преслав, област Шумен, на 20 май 2018 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 от 02.03.2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж

Министерство на правосъдието

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за устройството и дейността на Главна дирекция ,,Охрана‘‘
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Главна дирекция „Охрана“

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-904 от 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч.
НАРЕДБА № 8121з-904 от 30.07.2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч.

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост
НАРЕДБА № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки
НАРЕДБА № 34 от 4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2018 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ и чл. 14 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи за съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2018 г.

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив