Готови ли сте за GDPR ?

Остават само три месеца до 25.05.2018 г., когато влиза в сила Общият регламент за защита на личните данни (GDPR). Той поставя нови, завишени изисквания към всички администратори на лични данни и предвижда строги санкции за тяхното неспазване

Поради естеството на работата си много фирми и организации събират и обработват лични данни на граждани. Готови ли сте с всички правни, технически и организационни мерки, които вашата организация е задължена да предприеме?

Апис Европа ви предлага отговор на тези въпроси с един нов пакетен продукт, включващ в себе си информационна (GDPR Инфо) и практическа (GDPR асистент) част. С тяхна помощ не само ще имате възможност да се подготвите за влизането в сила на Регламента на 25.05.2018 г. , но и ще разполагате с всички помощни средства, за да се чувствате спокойни, че можете да отговаряте на изискванията на GDPR през цялата година.

За повече информация относно продуктите ни посетете сайта ни http://apis.bg/bg/ или се свържете с нас на тел: (+359 2) 923 98 00, 923 98 10,

923 98 70, 988 35 41,
E-mail: [email protected]

Вашият коментар