Държавен вестник, брой 13 от 09.02.2018 г.

Държавен вестник, брой 13 от 09.02.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 13 от 09.02.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчевкъм министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 2 от 30.01.2018 г. по конституционно дело № 8 от 2017 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 от 01.02.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за обезпечаване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 от 05.02.2018 г. за откриване на филиал в структурата на Националната художествена академия – София, в гр. Бургас
РЕШЕНИЕ № 72 от 05.02.2018 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на суров нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в „Блок 1-12 Кнежа“, разположен в областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях
НАРЕДБА № 8121з-531 от 9.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-920 от 2017 г. за условията и реда за изплащане на обезщетенията по глава единадесета от Закона за Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-920 от 13.07.2017 г. за условията и реда за изплащане на обезщетенията по глава единадесета от Закона за Министерството на вътрешните работи

Министерство на здравеопазването

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-10-1 от 29.01.2018 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г.
НАРЕДБА № 2 от 05.02.2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване
НАРЕДБА № 30 от 31.10.2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване
НАРЕДБА № 6 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лъчелечение“
НАРЕДБА № 11 от 30.06.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции
НАРЕДБА № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 22 на БНБ от 25.01.2018 г. за пускане в обращение считано от 26.02.2018 г. сребърна възпоменателна монета „140 години от Освобождението на България“ с номинална стойност 10 лв.

 

Вашият коментар