Полезно от ДВ (бр. 8 от 23.01.2018)

В днешния 8 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, като целта им е да се сложи край на практиката обособени части от държавни дружества, които са в забранителния за приватизация списък, да се продават без знанието и санкцията на Народното събрание.

Според измененията, решение за приватизация на включени в забранителния списък търговски дружества с повече от 50% държавно участие в капитала, на обособени части от тях или на отделни обособени части от имуществото им ще се приема от Народното събрание по предложение на Министерския съвет.

Както досега, изключение правят обособените части от лечебни заведения, включени в списъка. Започнатите до влизането в сила на промените процедури от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ще се довършват по новия ред.

Вашият коментар