Искането на националния омбудсман КС да отмени чл. 245, ал. 1 от КТ не събра мнозинство

Конституционният съд не е уважил искането на националния омбудсман да отмени разпоредбата на чл. 245, ал.1 от Кодекса на труда, която дава възможност на работодателите да изплащат на служителите си 60 на сто от заплатата, въпреки че са се трудили добросъвестно. Мая Манолова беше изтъкнала пред съда, че разпоредбата, даващата възможност да не се плаща пълната заплата, е в противоречие с основни принципи на Конституцията – за правовата и социалната държава, както и с гарантираното право на труд.

 На заседанието на КС, на което беше обсъдено искането, 12-те конституционни съдии са се разделили в мненията си в съотношение 6:4:2, по информация на сайта lex.bg. Шестима смятат, че разпоредбата на кодекса не противоречи на основния закон на страната , четирима  са на мнение, че тя нарушава правата на работниците, а двама  – че искането на Манолова е недопустимо.
Повече подробности по темата можете да прочетете тук.

Вашият коментар