Държавен вестник, брой 10 от 30.01.2018 г.

Държавен вестник, брой 10 от 30.01.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 10 от 30.01.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за частната охранителна дейност
ЗАКОН за частната охранителна дейност
ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
ЗАКОН за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване
ЗАКОН за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Димитър Данчев, Георги Свиленски и Кристиан Вигенин към заместник министър-председателя Томислав Дончев относно политика за изграждане на електронно управление
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния доклад за дейността на Служба „Военна информация“ за 2016 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2016 г.
РЕШЕНИЕ по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 1 от 16.01.2018 г. по конституционно дело № 3 от 2017 г.

Министерство на външните работи

ПРОГРАМА между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, младежта и спорта за периода 2018 – 2021 г.

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № 1 от 7.02.2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 57 от 16.01.2018 г. за изискванията към годишния доклад за професионалната схема и за реда и начина за предоставяне на данни за управлението на професионална схема на чуждестранно предприятие осигурител
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
НАРЕДБА № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд
НАРЕДБА № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фондза допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. март 2018 г.

 

Вашият коментар