Прокуратурата започва тотална проверка на собствениците на луксозни коли и имоти

От полицията са изпратили справка на прокуратурата, според която български граждани управляват 50 автомобила „Майбах“, 193 „Бентли“-та, 31 „Ламборджини“-та, 68 „РолсРойс“-а и 93 „Ферари“-та. От полицията уточняват, че срещу част от собствениците на луксозните коли има заявителски материали в МВР за евентуални престъпления от общ характер, включително за данъчни престъпления и измами.

С разпореждане главният прокурор е възложил на изпълнителния директор на НАП извършването на данъчни проверки, в рамките на които да се установи датата на придобиване и стойността на автомобилите, като се изискат договор за покупка, фактура или митническа декларация (ЕАД), както и произхода на паричните средства за покупката на колата.

На свой ред пък данъчните са уведомили прокуратурата, че през 2015 г. и 2016 г. 245 лица са придобили имоти за над 500 000 лева, а 120 – за над 800 000 лева.

В тази връзка отново е възложено на директора на НАП да се извършат данъчни проверки на лицата, придобили имоти за над половин милион лева през посочените две години, в това число и анализ на доходите, за да се види откъде са парите.

Повече информация по темата можете да прочетете тук.

Полезно от ДВ (бр. 10 от 30.01.2018 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за частната охранителна дейност, който влиза в сила на 31.03.2018 г. Той въвежда ново видово разделение на частната охранителна дейност – лична охрана на физически лица; на имущество на физически или юридически лица; сигнално-охранителна; на питейни и развлекателни заведения; на урбанизирани територии; на мероприятия; при транспортиране на ценни пратки или товари; на селскостопанско имущество.

Освен това частната охранителна дейност ще се извършва след получаване на лиценз по реда на закона. Тя ще може да се осъществява с въоръжена или невъоръжена охрана. Лицензът ще се издава от директора на ГД „Национална полиция“ без срок. В МВР ще бъде създаден регистър на лицензите. Извършване на частна охранителна дейност без лиценз ще се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лева. На юридически лица и еднолични търговци ще се налага имуществена санкция в размер от 10 до 50 000 лв.

Публикувани са промени в Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Обн, ДВ, бр. 92 от 2017 г.) бяха променени условията за промяна на участие от фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и бе отменена таксата за прехвърляне от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.

Извършени бяха и други промени, включително по отношение на правата на осигурените лица. Във връзка с това са и измененията в Наредба № 3 на КФН, насочени към актуализация на нейните разпоредби, както и на образците на заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства и на документите с основна информация, които се предоставят на осигурените лица.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ за продуктите АПИС Право, АПИС Финанси, АПИС и Евро Финанси

РЕШЕНИЕ НА СЪДА – 24 януари 2018 г. Обезщетение за вредите, претърпени поради липсата на адекватно и своевременно транспониране на Директива.

Правото на Съюза задължава държавите членки да поправят вредите, които са причинили на частноправните субекти поради липсата на транспониране на директивата, доколкото са изпълнени три условия… Дори когато не са налице специални национални разпоредби за транспониране на дадена директива, националният съд трябва да тълкува националното право, доколкото е възможно, в светлината на текста и целите на съответната директива, за да се постигне предвиденият от нея резултат . . (C‑164/13, EU:C:2014:2455, т. 52).

вж. Евро Финанси – Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)

Ще Ви представим и „Нови данъчни и осигурителни казуси“: прилагането на икономическото законодателство при нововъзникнали казуси, които досега не са били обект на тълкуване (с ежемесечна актуализация).

Ще научите актуалните новости в практиката на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика и в европейската съдебна практика по данъчни дела от България относно практическото приложение на норми и стандарти в сферата на икономиката и финансите.

За да получите безплатен достъп до продуктите, е необходимо да се регистрирате, като посетите: http://euroapis.eu/freeregistrations/ или да се обадите на тел.: 02/923 98 00, 988 35 41, 980 48 27.

Можете също да позвъните на представителя на АПИС за Вашия регион, чийто телефон ще намерите тук: http://apis.bg/bg/about-us/dealers.html.

Държавен вестник, брой 10 от 30.01.2018 г.

Държавен вестник, брой 10 от 30.01.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Нова финансова практика в „Tax & Financial Standards“ през месец януари 2018 г.

Дело C387/16

 1. Данъчни въпроси
 2. Данък върху добавената стойност
 3. Директива 2006/112/ЕО — Член 183
 4. Приспадане на данъка, платен по получени доставки
 5. Възстановяване на надвзетия данък
 6. Изплащане на лихви при възстановяване на надвзетия данък след срока
 7. Възможност за намаляване на дължимите лихви поради независещи от данъчнозадълженото лице причини
 8. Данъчен неутралитет
 9. Принцип на равностойност и ефективност
 10. Правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания

Дело C396/16

 1. Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Член 184
 2. Корекция на подлежащия на приспадане ДДС по получени доставки — Член 185, параграф 1
 3. Промяна във факторите, използвани за определяне на сумата за приспадане — Член 185, параграф 2
 4. Сделки, по които не е извършено никакво плащане или е извършено частично плащане
 5. Одобрен окончателно предпазен конкордат — Член 90 и член 185, параграф 2, втора алинея
 6. Данъчен неутралитет
 7. Събиране на целия ДДС, дължим на национална територия
 8. Задължение за съгласуваност при прилагането на режимите за корекция на облагането и приспадането в случай на неизвършване на плащане

Съединени дела C398/16 и C399/16

 1. Преюдициално запитване
 2. Корпоративен данък
 3. Свобода на установяване
 4. Приспадане от местно дружество майка на лихви по заем за придобиване на дялове от чуждестранно дъщерно дружество
 5. Приспадане от местно дружество майка на загуба на стойността на дяловото му участие в дъщерно дружество в резултат на курсовите разлики
 6. Консолидирана група

Полезно от ДВ (бр. 9 от 26.01.2018)

В днешния 9 брой на „Държавен вестник“ е обнародван Законът за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония, който бе подписан миналата година след 18-годишно отлагане. Той се състои от 14 точки, като най-дебатираните бяха признаването на обща история между двете страни, изграждането на мултидисциплинарна научна комисия за изглаждане на историческите недоразумения между двете страни и член, който блокира спорната точка в македонската конституция, насочена към защита на етническите македонци в България, ефективно преустановявайки дългия спор за македонското малцинство у нас.

Държавен вестник, брой 9 от 26.01.2018 г.

Държавен вестник, брой 9 от 26.01.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Владислав Горанов застана начело на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН)

Министърът на финансите Владислав Горанов застана начело на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) за първите шест месеца на 2018 г. Той води срещата  в Брюксел, на която се обсъждат икономическия и паричен съюз, както и необслужваните заеми в банковия сектор. Програмата на българското председателство също е включена в дневния ред.

По друга точка от дневния ред бяха премахнати 8 от общо 17 юрисдикции от списъка на несътрудничещите с ЕС за данъчни цели, обявени на 5.12.2017 г. Това се направи след ангажименти, поети на високо политическо равнище, за преодоляване на опасенията на ЕС и реформиране на данъчните им политики. Барбадос, Гренада, Република Корея, САО Макао, Монголия, Панама, Тунис и Обединените арабски емирства се преместват в отделна категория юрисдикции, подлежащи на строго наблюдение.

В черния списък остават Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалските острови, Намибия, Палау, Сейнт Лусия, Самоа и Тринидад и Тобаго.

Европейската комисия ще актуализира мерките срещу пране на пари и ще включи в тях и криптовалутите. Това съобщи комисарят по въпросите на еврото Валдис Домбровскис по време на брифинг след заседанието на ЕКОФИН, излъчен във видеоситемата на Съвета.

Той посочи, че целта е в общността да има гаранции, че те няма да бъдат ползвани за нелегални цели, а търговията с тях ще бъде по-малко анонимна и по-лесно ще се проследява.

Горанов накратко представи и част от приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС. Основно работата на страната ни ще бъде насочена към разширяването на икономическия и монетарния съюз, финализирането на Банковия съюз и намаляването на рисковете за банковия сектор, както и развитието на капиталовите пазари.

България ще работи и за единното данъчно облагане на корпоративните приходи, каза още Горанов.

Повече подробности по темата можете да прочетете тук  и тук.

Полезно от ДВ (бр. 8 от 23.01.2018)

В днешния 8 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, като целта им е да се сложи край на практиката обособени части от държавни дружества, които са в забранителния за приватизация списък, да се продават без знанието и санкцията на Народното събрание.

Според измененията, решение за приватизация на включени в забранителния списък търговски дружества с повече от 50% държавно участие в капитала, на обособени части от тях или на отделни обособени части от имуществото им ще се приема от Народното събрание по предложение на Министерския съвет.

Както досега, изключение правят обособените части от лечебни заведения, включени в списъка. Започнатите до влизането в сила на промените процедури от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ще се довършват по новия ред.

Държавен вестник, брой 8 от 23.01.2018 г.

Държавен вестник, брой 8 от 23.01.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още