Полезно от ДВ (бр. 99 от 12.12.2017)

В новия брой 99 на „Държавен вестник“ са обнародвани Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. и Законът за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

В първия закон се предвижда повишаване на минималната работна заплата от 460 на 510 лева. Увеличението на минималните осигурителни прагове за 2018 г. е с 3,9 на сто. Запазва се размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица от 2 600 лв. Увеличава се осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с 1 процент.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, както и социалната пенсия за старост се увеличават от 1 юли догодина с 3,8 на сто по швейцарското правило. От 1 януари минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши до 200 лв., а от 1 юли става 207,60 лв.

Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за всички категории труд. От 1 януари 2018 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,126 на 1,169.

Обезщетението за майките, които отглеждат малко дете през втората година, се променя от 340 лева на 380 лева. Увеличава се и минималният дневен размер на обезщетението за безработица от 7,20 лв. на 9 лв. и се определя дневен максимален размер – 74,29 лв.

Променят се и изискванията за право на парично обезщетение за безработица – внесени и дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца (до момента бяха 9 месеца) от последните 18 месеца.

Минималният осигурителен доход за земеделските производители се увеличава от 300 на 350 лева.

Обнародвани са промени в Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, с които се намаляват 63 такси. Промените са резултат на решението на кабинета за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите.

Измененията целят оптимизиране на съществуващите и отпадане на част от досега предоставяните услуги, създаване на условия за по-лесна регистрация и по-ефективна и достъпна защита на правата на заявителите и притежателите на обекти на индустриална  собственост.

Обнародвано е и Решение № 754 от 8 декември 2017 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2018 г. Датите са съгласувани с ръководствата на религиозните общности в България. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител служителите и работниците от тези вероизповедания могат да ползват по свой избор част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Коментарите са затворени.