Държавен вестник, брой 104 от 29.12.2017 г.

Държавен вестник, брой 104 от 29.12.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 104 от 29.12.2017 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 267 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Кестеново, община Омуртаг, област Търговище, на 18 февруари 2018 г.

Министерство на околната среда и водите

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ от Нагоя – Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност Преамбюл

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 8 от 18.12.2017 г. за придобиване на квалификация по професията „Бродировач“

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
НАРЕДБА № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове
НАРЕДБА № Н-7 от 19.09.2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-749 от 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-749 от 20.10.2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪДЪРЖАНИЕ на актовете, обнародвани в официалния раздел на „Държавен вестник“ през 2017 г.
СПРАВОЧНИК на нормативните актове, обнародвани в „Държавен вестник“ през 2017 г.

 

Коментарите са затворени.