Нови моменти в проектобюджета на НОИ за 2018 г.

От началото на следващата година работодателите ще плащат само 50% от осигурителния доход през първите три дни на болничния, вместо сегашните 70%, след това – от четвъртия ден, както и сега, НОИ ще покрива 80% от осигурителния доход. Това предложение е заложено по искане на работодателските организации в проекта за бюджет на НОИ за 2018 г.

Друга важна промяна в бюджета на НОИ за догодина е предвиденото увеличение на размера на обезщетението през втората година от майчинството от сегашните 340 лева на 380 лева. Размерът на майчинството за първата година на детето ще продължи да зависи от дохода за 2 години назад.

За 2018 година е предвидено и по-високо минимално обезщетение за безработица. То се повишава от 7.20 лева на ден на 9 лева, но се въвежда и таван от 74.29 лева дневно. Освен това се завишава и периодът, в който човек трябва да се е осигурявал, за да получава обезщетението за безработица. От догодина човек трябва да се е осигурявал поне 12 месеца през последната година и половина, а не както сега 9 месеца.

За догодина е предвидено само символично увеличение на минималната пенсия, която ще бъде индексирана със същия процент като останалите пенсии – 3.8% и ще стане 207.60 лева от 1 юли. Максималният осигурителен доход се запазва на 2600 лв., а с него и таванът на пенсиите – 910 лв.

По-подробна информация по темата ще намерите на сайта Lex.bg.

 

Отпадна предложението да се въведе 10-годишна абсолютна давност за частните дългове на гражданите

По време на второто четене на промените в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) депутатите окончателно отхвърлиха предложението да се въведе 10-годишна абсолютна давност за частните дългове на гражданите.

В същото време те одобриха куп промени, свързани със защитата на длъжниците в изпълнителното производство. Въвеждат се нови правила за несеквестируемите доходи, след като депутатите подкрепиха предложението на партия „Воля“ за промени в чл. 446 от ГПК.

След половингодишни усилия парламентът успя окончателно да приеме важни изменения в закона, които облекчават длъжниците, ограничават частните съдебни изпълнители и, според вносителите, подобряват изпълнителното производство.

Повече по темата можете да прочетете тук:

Георги Чолаков отново бе избран за председател на Върховния административен съд

Пленумът на Висшия съдебен съвет потвърди отново кандидатурата на Георги Чолаков за председател на Върховния административен съд с 20 гласа „за“. До казуса с повторното гласуване на председател на ВАС се стигна, след като президентът Румен Радев първоначално не подписа указ за утвърждаването на избора на Георги Чолаков с мотива, че изборът на председател на ВАС трябва да бъде проведен от новия ВСС, който встъпи в длъжност на 3 октомври 2017 г.

В изказването си по време на изслушването му Георги Чолаков заяви, че ще консултира всички свои действия с Пленума на ВАС и ще уважава съдийското самоуправление. Докато отговаряше на въпросите на кадровиците, съдия Чолаков критикува настоящото ръководство на ВАС за това, че до момента работата на съдиите не е била изцяло публична и прозрачна. По негово мнение това е създало негативна обществена оценка за работата на съда.

Без допълнителни бонуси на спецмагистратите

cs400_66294Във връзка с предложенията за допълнителни възнаграждения на магистратите, предвидени в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, внесен от група народни представители, Съветът по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към Министерство на правосъдието реши , че действащият текст от Закона за съдебната власт (чл. 233, ал. 6), който предвижда възможности за допълнително материално стимулиране на магистрати и съдебна администрация, е напълно достатъчен и не се налагат промени, с които да се дават повече права на специализираните структури в съдебната система.

Повече по темата можете да прочетете тук:

Държавен вестник, брой 84 от 20.10.2017 г.

Държавен вестник, брой 84 от 20.10.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник, брой 83 от 17.10.2017 г.

Държавен вестник, брой 83 от 17.10.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник, брой 82 от 13.10.2017 г.

Държавен вестник, брой 82 от 13.10.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

АПИС стартира проект за въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI в българските съдебни актове

Съвместно със Съюза на юристите в България, Апис Европа АД започна от началото на м. юли т.г. изпълнението на проект за въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) в България. Пълното наименования на проекта е „ECLI-BG: Имплементиране на идентификатора ECLI в България и изграждане на свързаност с портала e-Justice“. Той е съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз и се осъществява с подкрепата на Висшия съдебен съвет в качеството му на ECLI-координатор за България.

Целта на проекта е да се внедри идентификатора ECLI в изградения от Висшия съдебен съвет национален портал за публикуване на съдебна практика – http://legalacts.justice.bg (известен още като Централен уеб-базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове: ЦУБИПСА), и създаване на връзка към Интерфейса за търсене по ECLI в Портала e-Justice на Европейската комисия.

В проектната програма са предвидени също така информационни събития, чрез които българската юридическа общност ще бъде запозната с ползите от въвеждането на Европейския идентификатор. Ще бъдат проведени и обучителни семинари за работа с ECLI.

След приключването на проекта в края на 2018 г., благодарение на изградената свързаност с Европейския портал за електронно правосъдие e-Justice, българската съдебна практика ще може лесно и удобно да бъде ползвана от всички юристи в Европейския съюз.

Повече информация за проекта ECLI-BG може да бъде намерена на неговия сайт на адрес: http://ecli-bg.eu.

Държавен вестник, брой 80 от 10.10.2017 г.

Държавен вестник, брой 80 от 10.10.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник, брой 81 от 10.10.2017 г.

Държавен вестник, брой 81 от 10.10.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още