Нов опит Сребърният фонд да бъде използван за потушаване на ликвидни кризи

Миналата седмица на свое заседание парламентарната Комисия по бюджет и финанси прие на второ четене редица нови текстове към Закона за публичните финанси.

Те имат за цел да уредят специфичните отношения между държавата и банките, свързани с обезпечаване, реализация на обезпеченията и възстановяването на средствата по сметки на бюджетните организации в банки под специален надзор, с отнет лиценз, в режим на преструктуриране или обявени в несъстоятелност с влязло в сила решение на съда.

Една от важните промени в Закона за публичните финанси касае Сребърния фонд. На практика се разширява възможността за инвестиране на средствата на фонда и в други финансови инструменти на БНБ, като се предлага, освен в депозити и сметки, средствата на фонда да могат да се влагат и в заеми на БНБ и ценни книжа, емитирани от нея. Де факто  това ще даде възможност средствата от фонда, които по последни данни са малко над 2,8 млрд. лв., да бъдат използвани за потушаване на ликвидни кризи.

Според мнението на бившия финансов министър Лидия Шулева, изказано пред  Investor.bg , „Подобни промени увеличават риска върху инвестициите. Това превръща фонда в неразривна част от фискалния резерв, което съвсем отдалечава Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система от първоначалната идея при създаването му. Този фонд трябва да бъде отделен от резерва и да се управлява активно от специалисти.“

По закон парите във фонда са целеви и може да се използват единствено за подпомагане и гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система. От 2011 г. те не носят никаква доходност и се съхраняват на депозит в БНБ при нулева лихва. Замисълът на фонда е в годините между 2018-та и 2030-та, когато пенсионерите станат повече, а работещите – по-малко, той да подпомогне пенсионната система, но не с увеличение на пенсиите, а през бюджета на НОИ – за цялостна пенсионна реформа.

Нека припомним, че през 2012 г. Симеон Дянков, в качеството си на финансов министър, се опита да прокара законови промени, според които парите да могат да се инвестират и в български ДЦК, което на практика означава държавата да получи възможност да се самофинансира. Идеята обаче срещна яростен отпор от опозицията и бе остро разкритикувана от Европейската централна банка.

Повече по темата можете да прочетете тук:

Коментарите са затворени.