Държавен вестник, брой 67 от 18.08.2017 г.

Държавен вестник, брой 67 от 18.08.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 67 от 18.08.2017 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 177 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, на 8 октомври 2017 г.
УКАЗ № 178 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна, на 8 октомври 2017 г.
УКАЗ № 179 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, областВарна, на 8 октомври 2017 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 от 11.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 202 от 24.03.2016 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България (Продължение от брой 66)
РЕШЕНИЕ № 454 от 11.08.2017 г. за приемане на изменение на Общия устройствен план на Столична община – част „Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт“ за „Трети метродиаметър“ на Софийския метрополитен
РЕШЕНИЕ № 459 от 11.08.2017 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Бургас-север“, община Бургас, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 950 от 10.11.2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Бургас-север“, община Бургас, област Бургас

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на транспорта и съобщенията на Република Македония за развитието на железопътните връзки между София и Скопие

Комисия за защита на конкуренцията

ПРАВИЛНИК за изменение на Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Комисията за защита на конкуренцията

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 4 от 08.08.2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.
НАРЕДБА № 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.

Висш съдебен съвет

НАРЕДБА № 6 от 03.08.2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма

 

Коментарите са затворени.