Държавен вестник, брой 65 от 11.08.2017 г.

Държавен вестник, брой 65 от 11.08.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 65 от 11.08.2017 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
ЗАКОН за съдебната власт

Президент на републиката

УКАЗ № 166 за определяне за представители на президента на Републиката в Съвета по сигурността към Министерския съвет и отменяне на Указ № 62 от 25 януари 2017 г. на президента на Републиката
Указ № 62 от 25.01.2017 г. за определяне на представители на президента на Републиката в Съвета по сигурността към Министерския съвет
УКАЗ № 167 за награждаване на г-жа СотирулаХараламбус – заместник-председател на Панкипърскатафедерация на труда и бивш министър на труда и социалното осигуряване на Република Кипър, с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 168 за награждаване на г-н Юрий ИвановичСедих, президент на Дружество „Украйна – България“, с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 169 за награждаване на г-н Кристиан Кьонигсфелдт – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Дания в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 171 за назначаване на Петър Илиянов Кичашкиза член на Комисията за защита от дискриминация
УКАЗ № 172 за назначаване на Наско Руменов Атанасов за член на Комисията за защита от дискриминация
УКАЗ № 173 за назначаване на София Кирилова Йовчева за член на Комисията за защита от дискриминация
УКАЗ № 174 за назначаване на Владимира Владимирова Стоименова-Делийска за член на Комисията за защита от дискриминация
УКАЗ № 175 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от 44-то Народно събрание на 27 юли 2017 г. , и мотивите към указа
УКАЗ № 176 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Сухаче, община Червен бряг, област Плевен, на 8 октомври 2017 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 от 08.08.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2012 г.
НАРЕДБА за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 от 08.08.2017 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2013 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на младежта и спорта

Министерство на отбраната

ПРОТОКОЛ за съвместно обучение на военнослужещи и военни служители между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния
ПРОТОКОЛ за изменение на Протокола за съвместно обучение на военнослужещи и военни служители между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния
ПРОТОКОЛ за съвместно обучение на военнослужещи и военни служители между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния военноисторически музей
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния военноисторически музей

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз
НАРЕДБА № 61 от 9.05.2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски
НАРЕДБА № 6 от 20.03.2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРЕДБА за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2017/2018 година

 

Коментарите са затворени.