Държавен вестник, брой 59 от 21.07.2017 г.

Държавен вестник, брой 59 от 21.07.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от г-н Юнкер – председател на Европейската комисия

Президент на републиката

УКАЗ № 149 за награждаване на г-н Томас ван Орсхот – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите – членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти
НАРЕДБА № 52 от 28.04.2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите – членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-6 от 07.07.2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на служба „Военна полиция“

Министерство на финансите
Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ № И-2 от 13.07.2017 г. за взаимодействие между митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 379 от 12.01.2017 г. по административно дело № 4337 от 2016 г.
НАРЕДБА № 3 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на Медицински стандарт „Кардиохирургия“

 

Коментарите са затворени.