Държавен вестник, брой 57 от 14.07.2017 г.

Държавен вестник, брой 57 от 14.07.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2016 г. – 30 юни 2016 г.
РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2016 г. – 31 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание

Президент на републиката

УКАЗ № 146 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Скалак, община Руен, област Бургас, на 8 октомври 2017 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 9 от 06.07.2017 г. по конституционно дело № 9 от 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 10 от 06.07.2017 г. по конституционно дело № 10 от 2016 г.
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор

Министерство
на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Центъра за информационно осигуряване на образованието
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Центъра за информационно осигуряване на образованието

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
НАРЕДБА № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 333 от 21.06.2017 г. за изменение и допълнение на Правилата за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
РЕШЕНИЕ № 1368 на КРС от 31.05.2012 г. за приемане на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
РЕШЕНИЕ № 240 от 22.05.2014 г. за приемане на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства208

 

Коментарите са затворени.