Държавен вестник, брой 54 от 05.07.2017 г.

Държавен вестник, брой 54 от 05.07.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за движението по пътищата
ЗАКОН за движението по пътищата
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз

Президент на републиката

УКАЗ № 136 за освобождаване на бригаден генерал Калин Савов Кузманов от длъжността директор на дирекция „Стратегическо планиране“ в Министерството на отбраната и от военна служба, считано от 19 август 2017 г.
УКАЗ № 137 за назначаване на полковник Красимир Маринов Кънев на длъжността директор на дирекция „Стратегическо планиране“ в Министерството на отбраната и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 19 август 2017 г.
УКАЗ № 138 за назначаване на полковник Николай Вичев Караиванов на длъжността началник на Щаба на Сухопътните войски и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“
УКАЗ № 141 за изменение и допълнение на Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
УКАЗ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски званияизм. и доп. _
УКАЗ № 142 за назначаване на полковник Васил Георгиев Събински на длъжността директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ във Военния секретариат на Европейския съюз в Брюксел, Белгия, и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 1 август 2017 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 от 30.06.2017 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2004 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“изм. и доп. _

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ от 2014 г. на Морската трудова конвенция от 2006 г. на Международната организация на труда
МОРСКА ТРУДОВА КОНВЕНЦИЯ, 2006 г., на Международната организация на труда

 

Коментарите са затворени.