Държавен вестник, брой 52 от 30.06.2017 г.

Държавен вестник, брой 52 от 30.06.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по земеделието и храните
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите

Президент на републиката

УКАЗ № 133 за награждаване посмъртно проф. Янко Бо¬рисов Димитриев с орден „Св. св. Кирил и Методий“
УКАЗ № 134 за насрочване на частичен избор за кмет на община Трън, област Перник, на 8 октомври 2017 г.
УКАЗ № 135 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Чукарка, община Айтос, област Бургас, на 8 октомври 2017 г.

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина
НАРЕДБА № I-157 от 1.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Із-1201 от 2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци
НАРЕДБА № Iз-1201 от 1.06.2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци
ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № Із-417 от 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи
ИНСТРУКЦИЯ № Із-417 от 10.03.2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на Министерството на вътрешните работи при издаване на български лични документи

Министерство на вътрешните работи
Министерство на финансите

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 39 от 2011 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Националната агенция за приходите
ИНСТРУКЦИЯ № 39 от 12.12.2011 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Националната агенция за приходите

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
НАРЕДБА № 20 от 8.09.2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
НАРЕДБА № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи

 

Коментарите са затворени.