Държавен вестник, брой 50 от 23.06.2017 г.

Държавен вестник, брой 50 от 23.06.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 130 за награждаване на г-н Жак- Люк Мартинез – генерален директор на музей „Лувър“ в Париж, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 131 за награждаване на г-н Александр Баралис – куратор в музей „Лу- вър“ в Париж, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 от 15.06.2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 76 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от 04.04.2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 от 19.06.2017 г. за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление № 84 на Министерския съвет от 2010 г.
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Министерство на отбраната

СПОРАЗУМЕНИЕ за поддръжка между Министерството на отбраната на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа , представлявано от Съюзното съвместно командване на силите на НАТО в Неапол относно поддръжка за Щабния елемент за интегриране на сили на НАТО, разположен в София, Република България

Поправка

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г.

 

Коментарите са затворени.