Държавен вестник, брой 47 от 13.06.2017 г.

Държавен вестник, брой 47 от 13.06.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г.
РЕШЕНИЕ по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г.

Министерство на външните работи

ПРОТОКОЛ към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Черна гора

Висш съдебен съвет

НАРЕДБА № 5 от 01.06.2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 8802 от 13.07.2016 г. на ВАС по адм. д. № 3754/2014 г.
ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата

 

Коментарите са затворени.