Държавен вестник, брой 46 от 09.06.2017 г.

Държавен вестник, брой 46 от 09.06.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 127 за назначаване на Валентин Петров Модев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Панама със седалище в гр. Мексико, Мексикански съединени щати

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 от 05.06.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от Въоръжените сили на Република България, приета с Постановление № 278 на Министерския съвет от 2010 г.
НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на Република България

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 11139 от 24.10.2016 г. на ВАС по адм. д. № 4335/2016 г.
НАРЕДБА № 25 от 29.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 77 от 30.05.2017 г. на БНБ за пускане в обращение на медна възпоменателна монета „140 години от рождението на Елин Пелин“ от сери¬ята „Български творци“

 

Коментарите са затворени.