Държавен вестник, брой 20 от 07.03.2017 г.

Държавен вестник, брой 20 от 07.03.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 93 за назначаване на Иван Илиев Кондов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Княжество Андора със седалище в гр. Мадрид, Кралство Испания
УКАЗ № 98 за освобождаване на генерал-майор Андрей Илиев Боцев от длъжността командир на Сухопътните войски, за назначаването му на длъжността началник на отбраната и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-лейтенант“

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 3 от 23.02.2017 г. по конституционно дело № 11 от 2016 г.
ИЗБОРЕН КОДЕКС

Министерство на вътрешните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море oт 1974 г. с измененията и допълненията на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 9 декември 2004 г. В сила за Република България от 01.07.2006 г. )
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ за строителство на специализирани кораби за насипни товари и нефтени танкери на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 20 май 2010 г. В сила за Република България от 01.01.2012 г. )31
ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 21 май 2010 г. В сила за Република България от 01.01.2012 г. )35
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)35
ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 21 май 2010 г. В сила за Република България от 01.01.2012 г. )
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 20 май 2011 г. В сила за Република България от 01.01.2013 г. )
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)изм._
ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24 май 2012 г. В сила за Република България от 01.01.2014 г. )
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 21 юни 2013 г. В сила за Република България от 01.01.2015 г.)
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 22 май 2014 г. В сила за Република България от 01.01.2016 г. )
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 21 ноември 2014 г. В сила за Република България от 01.07.2016 г. )
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
ИЗМЕНЕНИЯ на Приложението към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол
НАРЕДБА № 4 от 19.02.2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти
НАРЕДБА № 35 от 23.03.2006 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху суровини и храни от животински произход

Министерство на околната среда и водите
Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

 

Коментарите са затворени.