Държавен вестник, брой 98 от 09.12.2016 г.

Държавен вестник, брой 98 от 09.12.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
ЗАКОН за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили
ЗАКОН за военното разузнаване
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за лечебните заведения
ЗАКОН за Икономически и социален съвет
ЗАКОН за Българската телеграфна агенция
ЗАКОН за политическите партии
ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
КОДЕКС за социално осигуряване22
КОДЕКС на труда27
ЗАКОН за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя28
ЗАКОН за здравето28
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за администрациятаизм. _89
ЗАКОН за администрацията89
ЗАКОН за радиото и телевизията89
ЗАКОН за държавния дълг90
ЗАКОН за общинския дълг90
ЗАКОН за електронното управление90
ЗАКОН за митниците91
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи91
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи91
ЗАКОН за движение по пътищата91
ЗАКОН за хазарта91
ЗАКОН за висшето образование92
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование92
ЗАКОН за семейни помощи за деца92
ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания93
ЗАКОН за кредитните институции94
ЗАКОН за Сметната палата94

Президент на републиката

УКАЗ № 378 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, на 19 февруари 2017 г.107
УКАЗ № 386 за възлагане на Корнелия Петрова Нинова да състави правителство107

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 от 02.12.2016 г. за изменение на Постановление № 125 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 18.05.2016 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341 от 02.12.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден и за защитени училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 от 02.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 от 02.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 от 05.12.2016 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 584 от 22.11.2016 г. за изменение на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
ТЕХНИЧЕСКИ изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК за допълнение на Списъка на съдебни преводачи за нуждите на Националната следствена служба
СПИСЪК за допълнение на Списъка на съдебни преводачи зануждите на Върховна касационна прокуратура и Върховнаадминистративна прокуратура

 

Коментарите са затворени.