Държавен вестник, брой 101 от 20.12.2016 г.

Държавен вестник, брой 101 от 20.12.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
ЗАКОН за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за административните нарушения и наказания
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за Държавна агенция „Национална сигурност“10
ЗАКОН за електронния документ и електронния подпис10
ЗАКОН за електронната идентификация10
ЗАКОН за чужденците в Република България10
ЗАКОН за убежището и бежанците10
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Президент на републиката

УКАЗ № 390 за назначаване на Димитър Иванов Абаджиев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Словения със седалище в гр. Любляна
УКАЗ № 391 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик, на 19 февруари 2017 г.
УКАЗ № 392 за насрочване на частичен избор за кмет на община Кубрат, област Разград, на 19 февруари 2017 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354 от 14.12.2016 г. за изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета с Постановление № 107 на Министерския съвет от 2003 г.
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа

Министерство на икономиката

ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за морско търговско корабоплаване

Висш съдебен съвет

ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния касационен съд
ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния касационен съд

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
НАРЕДБА № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

 

Коментарите са затворени.