Министерството на правосъдието иска закриване на задочното обучение по право

graduationМинистерството на правосъдието предлага закриване на задочното обучение по право във всички български университети, съобщава Lex.bg. Проучване на институцията е показало, че задочниците масово показват по-слаба подготовка от завършилите специалността в редовната ѝ форма.

Министерството публикува за обществено обсъждане проект за нова “Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“. По време на дебата ще бъде взето предвид и мнението на студентите.

Подобен проект за изменение на наредбата беше изготвен и от екипа на предишния правосъден министър Христо Иванов.

“Студентите по право у нас учат по морално остарял модел, приемът е неоправдано завишен, а по време на обучението си те не получават адекватна подготовка по Право на ЕС и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ)“, се казва в мотивите към новата наредбата.

Премахването на задочното обучение не е единствената промяна. Предвижда се въвеждането на задължителна дисциплина „Основни права и свободи“, която обхваща вътрешноправната, европейската и международната уредба на правата на човека. Досега този предмет беше свободно избираем.

„Дисциплината следва да позволи формирането на задълбочено и практически насочено познание относно правата на човека като фундаментален елемент на правовата държава, законността и демократичното правораздаване“, се казва в мотивите на институцията.

Наредбата предвижда увеличаване на хорариума по „Международно публично право“ и „Право на ЕС“. Ще се въведе специализирано обучение по чужд език на две нива.

Задължителна ще стане и дисциплината „Организация на съдебната система и правозащитните институции“, която сега също е свободно избираема. След завършване на обучението по право наредбата предвижда въвеждането и на специализирани магистърски програми. Целта е профилирането и по-тясната специализация на юристите.

В наредбата очаквано е залегнала старата идея за въвеждане на единен държавен изпит по специалността, който трябва да покаже качеството на образованието в различните университети.

„Този ред ще гарантира, че завършването на специалност „Право“ е на базата на единни критерии, съответстващи на най-добрите постижения в юридическото образование“, се казва в мотивите към проекта.

През 2015 г. по специалността “Право“ са се обучавали над 7000 студенти.

Коментарите са затворени.