Държавен вестник, брой 84 от 25.10.2016 г.

Държавен вестник, брой 84 от 25.10.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства около предоставянето, придобиването и изпълнението на права за концесия за добив на въглища от Бобовдолския въглищен басейн, участък „Бабино“, за периода от 2005 г. до края на месец септември 2016 г.
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всичките данни, факти и обстоятелства, водещи до съмнения за изкривяване на конкуренцията на пазара на горива и до съмнения за злоупотреба с господстващо положение в периода от 2008 г. до юли 2016 г.

Президент на републиката

УКАЗ № 324 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Долна Кула, община Крумовград, област Кърджали, на 11 декември 2016 г.
УКАЗ № 325 за награждаване на доцент Божанка Георгиева Константинова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен
УКАЗ № 326 за награждаване на професор Нева Венелинова Кръстева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 327 за награждаване на Станислав Боянов Димитров с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 328 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Лом Черковна, община Бяла, област Русе, на 19 февруари 2017 г.
УКАЗ № 329 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас, на 11 декември 2016 г.
УКАЗ № 330 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Врабево, община Троян, област Ловеч, на 11 декември 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 от 20.10.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 116 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2016 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 на МС от 10.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2016 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 от 20.10.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 от 21.04.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 887 от 20.10.2016 г. за административно-териториална промяна в община Златоград, област Смолян – закриване на населени места

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството н

Висш адвокатски съвет

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-05-869 от 14.10.2016 г. за определяне праговете за деклариране по системата Интрастат за 2017 г.9

 

Коментарите са затворени.