Държавен вестник, брой 82 от 18.10.2016 г.

Държавен вестник, брой 82 от 18.10.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 320 за назначаване на Григор Калинов Порожанов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Китайската народна република със седалище в гр. Пекин
УКАЗ № 321 за назначаване на Борислав Кирилов Костов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Япония със седалище в гр. Токио
УКАЗ № 322 за назначаване на Мария Павлова Цоцоркова-Каймакчиева на длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Армения със седалище в гр. Ереван

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5 от 13.10.2016 г. по конституционно дело № 4 от 2016 г.

Агенция за ядрено регулиране

СПОРАЗУМЕНИЕ за изменение на Споразумение между Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели към Министерския съвет на Република България и Комисията за атомна енергия на Република Гърция за оперативно уведомяване при ядрена авария и обмен на информация за ядрени съоръжения

Министерство на младежта и спорта

МЕМОРАНДУМ за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите на Япония

Министерство на образованието и науката

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между правителството на Република България и Институт фон Карман за динамика на флуидите

Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на лечебните заведенияза стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения11
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология11

 

Коментарите са затворени.