Държавен вестник, брой 64 от 16.08.2016 г.

Държавен вестник, брой 64 от 16.08.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 от 11.08.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 от 11.08.2016 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, приет с Постановление № 276 на Министерския съвет от 2002 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 от 11.08.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 663 от 11.08.2016 г. за непризнаване на Български съюз на частните предприемачи „Възраждане“ за представителна организация на работодателите на национално равнище
РЕШЕНИЕ № 664 от 11.08.2016 г. за признаване на Българската търговско-промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище
РЕШЕНИЕ № 665 от 11.08.2016 г. за признаване на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
РЕШЕНИЕ № 666 от 11.08.2016 г. за признаване на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
РЕШЕНИЕ № 667 от 11.08.2016 г. за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
РЕШЕНИЕ № 668 от 11.08.2016 г. за признаване на Съюза за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище
РЕШЕНИЕ № 669 от 11.08.2016 г. за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище
РЕШЕНИЕ № 670 от 11.08.2016 г. за признаване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за представителна организация на работодателите на национално равнище

Министерство на културата

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за взаимно създаване на културни центрове

Национална агенция за приходите

СПОГОДБА между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
НАРЕДБА № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 3358-МИ от 11.08.2016 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 3346-МИ от 5 август 2016 г. на ЦИК
РЕШЕНИЕ № 3346-МИ от 05.08.2016 г. относно изменение и допълнение на изборни книжа, утвърдени с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК, допълнено с Решение № 1961-МИ от 07.09.2015 г. на ЦИК

Поправка

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Комисията за защита на конкуренцията

 

Коментарите са затворени.