Прокурор Невена Илиева ще бъде новия „Административен ръководител – районен прокурор“ на Районната прокуратура в Девня

87454@mida-kniga200-150 Днес окръжният прокурор на Варна Владимир Чавдаров връчи акта за встъпване в длъжност „Административен ръководител – районен прокурор“ на Районната прокуратура в Девня на прокурор Невена Илиева, съобщи Българската прокуратура. Тя беше избрана единодушно на заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 20 юли 2016 г.

Невена Илиева е магистрат с над 18 години стаж в органите на съдебната власт. Започва професионалната си кариера като следовател в Окръжния следствен отдел в Окръжната прокуратура във Варна през октомври 1998 г. С решение на ВСС от януари 2006 г. е назначена на длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура -Девня, която заемаше до настоящия момент.

Окръжният прокурор на Варна Владимир Чавдаров пожела професионални успехи в ръководството на Районната прокуратура в Девня на прокурор Невена Илиева, която е с ранг прокурор в Апелативна прокуратура.

Коментарите са затворени.