Александър Корнезов ще бъде назначен за съдия в Общия съд на ЕС

823774_375_282_4x3Доц. Александър Корнезов бе одобрен за съдия в Общия съд на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург, съобщи Министерство на правосъдието. Това стана ясно след заседание на Комитета по член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който разгледа кандидатурата на българския юрист и даде положително становище.
В началото на септември т.г. се очаква да се проведе Междуправителствена конференция, която да приеме решението за назначаване. Доц. Корнезов ще положи клетва и ще встъпи в длъжност на 19 септември 2016 г. на тържествено събрание на Съда на ЕС.
На 15 юни т.г. българското правителство официално одобри кандидатурата му по предложение на правосъдния министър Екатерина Захариева и дипломат №1 Даниел Митов.

Има още

Държавен вестник, брой 59 от 29.07.2016 г.

Държавен вестник, брой 59 от 29.07.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Прокурор Невена Илиева ще бъде новия „Административен ръководител – районен прокурор“ на Районната прокуратура в Девня

87454@mida-kniga200-150 Днес окръжният прокурор на Варна Владимир Чавдаров връчи акта за встъпване в длъжност „Административен ръководител – районен прокурор“ на Районната прокуратура в Девня на прокурор Невена Илиева, съобщи Българската прокуратура. Тя беше избрана единодушно на заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 20 юли 2016 г.

Невена Илиева е магистрат с над 18 години стаж в органите на съдебната власт. Започва професионалната си кариера като следовател в Окръжния следствен отдел в Окръжната прокуратура във Варна през октомври 1998 г. С решение на ВСС от януари 2006 г. е назначена на длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура -Девня, която заемаше до настоящия момент.

Окръжният прокурор на Варна Владимир Чавдаров пожела професионални успехи в ръководството на Районната прокуратура в Девня на прокурор Невена Илиева, която е с ранг прокурор в Апелативна прокуратура.

Ще декларираме участието си в тайни общества наред с членството в съсловна организация

imagesНародните представители приравниха членуването на магистратите в масонски ложи и други тайни общества с участието им в граждански организации и сдружения, включително професионални организации на магистратите, съобщава „Правен свят“. И двете занапред ще подлежат на деклариране пред Висшия съдебен съвет (ВСС). Това беше прието от депутатите при гласуването на второ четене на промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Има още

Според Индекса за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2015 г. има застой в развитието на гражданския сектор

imagesИндексът за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2015 г. показва застой в развитието на гражданския сектор. Неговата стойност – 3.3 – остава непроменена за четвърта поредна година и определя гражданския сектор в България все още като нестабилен, съобщи Българския център за нестопанско право.

2015 година беше белязана от безпрецедентна вълна от мигранти и бежанци за Европа – процес, който засегна редица измерения на устойчивостта на неправителствените организации. В европейски план НПО имат ключова роля в осигуряването на услуги на бежанци и насърчаване на информиран обществен диалог по въпроси, свързани с мигранционните процеси.

Има още

Държавен вестник, брой 58 от 26.07.2016 г.

Държавен вестник, брой 58 от 26.07.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Държавен вестник, брой 57 от 22.07.2016 г.

Държавен вестник, брой 57 от 22.07.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Проф. Евгени Танчев е одобрен за генерален адвокат в Съда на ЕС

изтеглен файл Комитетът по чл. 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) даде положително становище за пълното съответствие на кандидатурата на проф. Евгени Танчев с длъжността генерален адвокат в Съда на Европейския Съюз (ЕС) в Люксембург, съобщи Министерство на правосъдието.
Кандидатурата му за отговорния пост бе издигната от българското правителство на 30 март т.г. по предложение на министъра на правосъдието Екатерина Захариева и министъра на външните работи Даниел Митов.

Има още

Държавен вестник, брой 56 от 20.07.2016 г.

Държавен вестник, брой 56 от 20.07.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

При напускане на работа, служителят има право на финансово обезщетение, ако не е могъл да изчерпи платения си годишен отпуск

curiaКогато прекратява трудовото си правоотношение по своя инициатива, работникът има право на финансово обезщетение, ако не е могъл да изчерпи напълно или отчасти правото си на платен годишен отпуск обяви бяви Съдът на ЕС. Г-н Hans Maschek, служител в администрацията на община Виена, е пенсиониран по негова молба, считано от 1 юли 2012 г. От 15 ноември 2010 г. до 30 юни 2012 г. той не се явява на работа. През периода от 15 ноември до 31 декември 2010 г. г-н Maschek е бил в отпуск по болест. Считано от 1 януари 2011 г., по силата на сключено с работодателя му споразумение той е бил длъжен да не се явява на работа, като същевременно е продължил да получава заплатата си.

Има още