ВКС потвърди наложеното на Илиян Здравков наказание – 30 години лишаване от свобода

33031-Court_HammerС Решение № 158/13.06.2016 г., постановено по наказателно дело № 509/2016 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила решението от 11.03.2016 г. по в.н.о.х.д. № 382/2015 г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което е потвърдена изцяло присъдата от 15.09.2015 г. на Окръжен съд – Велико Търново. Решението не подлежи на обжалване и протест, предават от пресцентъра на съда.

 

 

С присъдата подсъдимият Илиян Здравков е признат за виновен в това, че на 28.02.2015 г. в гр. Велико Търново, в района на Южен пътен възел, при условията на опасен рецидив отнел от владението на Вероника Здравкова чужди движими вещи на обща стойност 401,81 лв., като употребил за това сила, и деянието е придружено с убийството на пострадалата, поради което е осъден на 30 години лишаване от свобода. Здравков е осъден да заплати на частните обвинители и граждански ищци – Надя Трайкова и Трайчо Трайков, сумата от по 100 000 лв. на всеки, представляващи обезщетение за претърпени в резултат от престъплението неимуществени вреди.

Съдебният състав на ВКС приема за неоснователни доводите в касационната жалба на подсъдимия за явна несправедливост на наложеното наказание. В мотивите на решението пише, че наказанието се явява съответно на извънредната тежест на престъплението и на изключителната обществена опасност на дееца, а претендираното от защитата намаляване на размера му би представлявало проява на необосновано снизхождение към подсъдимия.

Върховните съдии отбелязват, че въззивната инстанция е направила вярна преценка за изключителната тежест на престъплението, като с основание се е позовала на предхождащите деянието действия на подсъдимия, свързани с проследяване на пострадалата; на избраното място за извършване на престъплението – в близост до ЖП гарата; на използваното оръдие за сломяване съпротивата на пострадалата и за отнемане на вещите й – брадва; на избора на жертва – младо момиче, което се придвижва само и е физически по-слабо от подсъдимия; на интензивността на упражнената принуда, включваща множество удари със значителна сила по главата на пострадалата, които характеризират убийството като извършено с особена жестокост. Правилна и законосъобразна е преценката, че за изключителната обществена опасност на деянието от съществено значение са пълната незаинтересованост на Здравков към състоянието на пострадалата и опитът му да заличи следите от престъплението, намерил израз в избутване тялото на жертвата в реката.

Съставът на ВКС споделя и изводите за изключително високата степен на обществена опасност на дееца. Подсъдимият е осъждан многократно, предходните присъди са все за посегателства против собствеността, включително и за грабеж, придружен с убийство, като наред с това Здравков е бил осъден и за престъпление против половата неприкосновеност. „Всички тези обстоятелства недвусмислено показват, че подсъдимият трайно отказва да се съобразява с установените в обществото порядки и непрестанно неглижира основни човешки права – това на лична неприкосновеност и това на неприкосновеност на собствеността. Тази констатация придобива особена тежест, като се има предвид, че престъплението е извършено само два месеца след изтърпяване на предходно наказание лишаване от свобода” – пише в мотивите на ВКС.

Върховните съдии приемат за неоснователни доводите, че съдът не е взел предвид, че първата инстанция е разгледала делото по реда на съкратеното съдебно следствие. „Напротив, именно диференцираната процедура по чл. 371, т. 2 и сл. от НПК е предопределила и индивидуализацията на наказанието при условията на чл. 58а от НК, като съдилищата са съобразили указанията, дадени в ТР № 2/2015 год. на ОСНК и са заменили доживотния затвор, правилно избран като най-подходящо наказание, с лишаване от свобода за срок от тридесет години” – категорични са съдиите от ВКС.

 

Пълният текст на съдебното решение може да прочетете ТУК

Коментарите са затворени.