изтеглен файлКомисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 37а от ЗЗК от страна на „Сименс“ ЕООД и наложи на дружеството имуществена санкция в размер на 35 000 лева, предават от пресцентъра на Комисията.

 

 

 

Производството е образувано по искане на „Брайт Инженеринг”ООД, което във връзка с възложена обществена поръчка от „ЕВН Топлофикация България“ е отправило до „Сименс“ ЕООД запитване за оферта на резервни части (маслоуплътнения) за парна турбина Siemens, като от страна на дружеството е изпратен отговор до „Брайт Инженеринг”ООД с немотивиран отказ за офериране на процеснте резервни части.

„Сименс“ ЕООД- представител на производителя на тези резревни части – „Сименс Индъстриал Турбомашинъри“ с.р.о. Бърно, Република Чехия,  е в по-силна позиция при договаряне по смисъла на чл. 37а от ЗЗК спрямо „Брайт Инженеринг“ ООД в конкретното правоотношение и,  възползвайки се от това, осъществява действия, които нямат обективно икономическо основание и са в противоречие с добросъвестната търговска практика.

Вследствие на недобросъвестния отказ от страна на „Сименс“ ЕООД за „Брайт Инженеринг“ ООД настъпват реални негативни последици, като  поведението на ответното дружество е в състояние да увреди и интересите на потребителите.

 

Текстът на решението е достъпен в електронния регистър на КЗК на интернет адрес: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300045760

Коментарите са затворени.