Държавен вестник бр. 41 от 31.05.2016 г.

Държавен вестник, брой 41 от 31.05.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2015 г.
РЕШЕНИЕ за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на „Център за градска мобилност“ – ЕАД, гр. София, за периода от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2016 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2015 г.
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по образованието и науката
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика

Президент на републиката

УКАЗ № 140 за награждаване на Камен Иванчев Донев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 141 за награждаване на Петя Стефанова Силянова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 142 за награждаване на Ивайло Василев Стоянов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 143 за награждаване на Стефан Стефанов Москов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 144 за награждаване на Иглика Иванова Трифонова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 145 за награждаване на Георги Господинов Георгиев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 146 за награждаване на Христо Димитров Бойчев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 147 за награждаване на Деян Енчев Попов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 148 за награждаване на Станислав Минков Памукчиев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 149 за награждаване на Свилен Манолов Блажев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 150 за награждаване на Божидар Николов Козарев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 151 за награждаване на Милко Йорданов Божков с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 152 за награждаване на Васко Петров Василев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 153 за награждаване на Соня Петкова Йончева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 от 20.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г. , приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 от 20.05.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 234 на Министерския съвет от 2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 на МС от 1.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 от 25.05.2016 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2013 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на земеделието и храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 от 25.05.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 37 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 на МС от 23.02.2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 – 2020 г.

Министерство на външните работи

ОБЩО СПОРАЗУМЕНИЕ за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и сертификат за принос на Република България с приложения към него график на плащанията

Министерство на културата

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния литературен музей
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Национален литературен музей

Министерство
на образованието и науката

ПРАВИЛНИК на Фонд „Научни изследвания“
ПРАВИЛНИК на Фонд „Научни изследвания“40

Държавна агенция „Национална сигурност“

НАРЕДБА за изменение на Наредба № І-7 от 2009 г. за реда за достъп до информационните фондове на Държавна агенция „Национална сигурност“
НАРЕДБА № I-7 от 13.07.2009 г. за реда за достъп до информационните фондове на Държавна агенция „Национална сигурност“

 

Коментарите са затворени.