Министърът на правосъдието поиска ТР от ВКС по дела за причиняване на смърт при ПТП

photo_verybig_860898Министърът на правосъдието Екатерина Захариева поиска Общото събрание на съдиите от Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) да приеме тълкувателно решение във връзка с противоречива съдебна практика. Въпросът, на който министър Захариева очаква отговор, е: Налице ли е съпричиняване на вредоносния резултат (смърт или телесна повреда) по чл. 343 от Наказателния кодекс от страна на пешеходец при пресичане на платното за движение в случаите, когато водач на моторно превозно средство е нарушил правилата относно скоростта за движение по Закона за движение по пътищата и следва ли това обстоятелство да обуслови налагането на по-леко наказание на дееца – водач на моторно превозно средство?, предават от пресцентъра на Министерство на правосъдието.

 

В искането си министърът на правосъдието посочва, че към момента съществува различна практика, като някои съдебни състави приемат, че при причинена смърт или телесна повреда на пешеходец, на пешеходна пътека от водач на МПС, който се е движил със значително превишена скорост и грубо несъобразяване с пътни знаци и пътна маркировка, следва да се отчитат като отегчаващи (утежняващи) вината обстоятелства и обуславят налагането на по-тежко наказание на дееца. В тези случай съдебните състави изключват съпричастността на пешеходеца дори той да не се е съобразил с правилата за пресичане на пешеходна пътека в чл. 113 ал. 1 т. 1 от     Закона за движение по пътищата (ЗДвП).
„Други съдебни състави считат, че съществува причинна връзка между нарушението на режима на скоростта от страна на водача и допуснатото ПТП, в резултат на което е причинена смърт или телесна повреда на пешеходец, поради внезапното навлизане на пешеходеца в т.н. „опасна зона за спиране“ на МПС“, пише в искането на правосъдният министър. Практиката сочи, че в тези случаи, ако пешеходецът е нарушил правилата за  движение, е налице „съпричиняване“ и се налага  по-леко наказание на дееца.

В искането на министър Екатерина Захариева е приложено тълкувателно Решение № 28/28.11.1984г. на Върховния съд, както и  решения по шест дела на Върховния касационен съд, Софийския градски съд и Апелативния съд във Велико Търново. Сред посочените казуси е и този със загиналата на пешеходна пътека Лора Казанлиева при ПТП, причинено от моторист, карал с превишена скорост.

Коментарите са затворени.