Публично обсъждане на измененията в ЗЮЛНЦ се проведе в Народното събрание

430x287Председателят на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите Бойка Маринска постави акцент върху конституционното право на гражданските организации да участват в процесите на страната. По думите й Законът за юридическите лица с нестопанска цел стои в основата на демократичната правна рамка на България, съобщават от пресцентъра на Парламента.

 

 

Заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева определи предложените промени като важна стъпка към подобряване на прозрачността и отчетността на организациите, както и намаляване на административната тежест. С предлаганото прехвърляне на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията се очакват и положителни ефекти като по-бързи административни процедури, по-ниски държавни такси, подаване на документи по електронен път и др.

Председателят на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в 43-ото Народно събрание Любен Панов посочи, че с приемането на закона през 2000 г. е била поставена стабилна основа за демократичното развитие на страната ни. Той припомни, че зад ЗЮЛНЦ е стояла подкрепата на народни представители от всички парламентарно представени сили без оглед на политическата им принадлежност.

Според официални данни, предоставени от Националния статистически институт, неправителствените организации в България са 40 000, като броят на членовете им надвишава 2 млн. души. Работещите в неправителствения сектор са 23 000, а ангажираните доброволци са над 95 000 души.

Коментарите са затворени.