На първо четене беше приет нов законопроект за кредитите за недвижими имоти на потребители

18-000-семейства-са-в-непосредствен-риск-да-останат-на-улицата-300x203Парламентът прие на първо четене нов законопроект за кредитите за недвижими имоти на потребители. С него се въвеждат изискванията на европейска директива. Предвидена е детайлна уредба на информацията, която кредиторите и кредитните посредници трябва да предоставят на потребителите, както преди сключване на договор за кредит, така и за надлежното изпълнение на ангажиментите по вече избран продукт, предават от пресцентъра на Парламента.

 

Законопроектът предвижда по-строги изисквания за извършване на оценка на кредитоспособността на потребителите. Въвеждат се подробни правила за изчисляване на годишния процент на разходите по кредита, съобразени със специфичните особености на ипотечните кредити. Запазва се действащата в момента уредба за формиране на референтния лихвен процент, както и забраната за събиране на някои такси и комисионни за усвояване и управление на кредита.

Законопроектът предвижда договорът за кредит да може да бъде обявен за нищожен, когато не са спазени изискванията да е сключен в писмена форма, в два екземпляра и задължително да съдържа информация за срока на договора, общия размер на кредита и условията за усвояването му, указание за размера, броя и периодичността на погасителните вноски, лихвения процент с изрично посочване дали е фиксиран, променлив или комбинация от двата и периодите, условията и процедурите за промяната му, както и годишен процент на разходите заедно с подробна информация за всички разходи, включени в общите разходи по кредита за потребителя.

При непредоставяне на общите условия заедно с договора вече ще се налага санкция. В момента ипотечните кредити са уредени с текстове в Закона за потребителския кредит и при непредоставяне на общите условия договорът се обявява за недействителен.

Коментарите са затворени.