Държавен вестник бр. 23 от 25.03.2016 г.

Държавен вестник, брой 23 от 25.03.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Президент на републиката

УКАЗ № 52 за награждаване на Янка Крумова Такева с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 54 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Невестино, община Кърджали, област Кърджали, на 5 юни 2016 г.
УКАЗ № 55 за награждаване на кардинал Пиетро Паролин – държавен секретар на Светия престол, с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 56 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Идилево, община Севлиево, област Габрово, на 5 юни 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 от 15.03.2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели4
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане4
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост4
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие4
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване4
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства4
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера4
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението4
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели4
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане27
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост44
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие58
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване81
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори137
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера168
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението193

 

Коментарите са затворени.