Държавен вестник бр. 18 от 08.03.2016 г.

Държавен вестник, брой 18 от 08.03.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 38 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Срединка, община Кърджали, област Кърджали, на 5 юни 2016 г.
УКАЗ № 39 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч, на 5 юни 2016 г.
УКАЗ № 40 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Каменар, община Лозница, област Разград, на 5 юни 2016 г.

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 132 от 26.02.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц-каолинова суровина, от находище „Колобър“, участък „Първи“ и участък „Втори“, разположено в землищата на с. Грънчарово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник, община Дулово, област Силистра, на „Каолин“ – АД, гр. Сеново

Министерство на вътрешните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество в областта на извънредните ситуации7

Министерство на отбраната

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Аржентина за сътрудничество в областта на отбраната
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за военно-почивното дело
НАРЕДБА № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

 

Коментарите са затворени.