България се съгласи докладите на Комитета срещу изтезанията да се публикуват автоматично

изтеглен файлБългарските власти се съгласиха всички бъдещи доклади на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ), орган към Съвета на Европа, да се публикуват автоматично. Същото ще важи и за съответните отговори от страна на държавата.

 

 

Според Конвенцията за създаване на КПИ докладите от посещения и правителствените реакции са поверителни. Те се публикуват по индивидуална заявка от съответната държава. Към днешна дата обаче повечето държави членки са се съгласили с публикуването на тези доклади и отговори.

Досегашната практика относно България беше всяко публикуване на доклад да се случва само след разрешение от страна на държавата. От сега нататък страната ни е дала принципното си съгласие всички доклади да бъдат публикувани независимо от съдържанието им.

Президентът на КПИ Микола Гнатовски коментира решението така: „Защитата на лица, лишени от свобода, от изтезания и малтретиране е в основата на общите ни усилия. Поставянето на докладите на КПИ и правителствените реакциите в публичното пространство увеличава прозрачността по тези въпроси“. Той поздрави българските власти за взетото решение.

Правозащитници определиха тази стъпка като демонстрация за подобряване на диалога между държавата и КПИ и по-сериозен ангажимент към международните партньори на България и в частност Съвета на Европа.

 

Източник: БХК

Коментарите са затворени.