Внесоха обвинителен акт срещу кмета на Карлово за длъжностно присвояване в големи размери на средства от ЕС

изтеглен файлОкръжна прокуратура – Пловдив внесе за разглеждане в Съда обвинителен акт срещу кмета на Община – Карлово за длъжностно присвояване в големи размери, за това, че:В периода 24.04.2013 г.- 30.04.2014 г., в гр. Карлово, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – кмет на Община Карлово, е присвоил чужди пари в големи размери – общо 26 984,68 лева, собственост на Община Карлово, съобщават от пресцентъра на Прокуратурата.

Средствата са получени от  Община Карлово по сключен между Министерство на околната среда и водите и Община Карлово Договор с № DIR-51011116-C037 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект № DIR-51011116-18-55 „Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа в гр. Карлово”, връчени му в това му качество и поверени му да ги пази и управлява, като присвоените средства са предоставени на българската държава от Европейския съюз – престъпление по чл. 202, ал.2, т.1 и т. 3, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал.1 от НК.

Присвояването е извършено в полза на трима фиктивно назначени в звеното за управление на проекта служители, съответно в полза на Никола Хаджийски – в размер на 9 241,33 лева, в полза на Милко Стрехин – в размер на 9 241,33 лева  и в полза на Елен Венциславов Писачев – в размер на 8 502,02 лева.

Обвиняемият е мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 5 000 лева.

Предвиденото от закона наказание за престъплението, за което е повдигнато обвинение пред Съда, е лишаване от свобода от три до петнадесет години, както и лишаване от права да се заема определена длъжност.

Обвинителният акт е внесен в Районен съд – Карлово, който е местно и родово компетентен да разгледа делото.

Коментарите са затворени.