ВАС потвърди решение на КЗК за картелно споразумение за доставка на самолетни билети за държавната администрация

0120fc60d88f5a9b5c323b1d9347fda9ВАС потвърди окончателно решение на КЗК за разкриване на картелно споразумение при доставката на самолетни билети за държавната администрация. Съдът потвърждава наложените санкции на „Бългериан ВИП Травъл” ООД – 47 280 лв. и „Хорнит” ООД – 48 480 лв. Според съдебното решение сходствата в ценовата оферта на „Юпитър Травел“ АД („Астрал Холидейз”АД) не са достатъчни за установяване на участие на дружеството в картел с другите две ответни дружества.

 

Първото решение на КЗК по казуса е от 2012 година, , с което се установява картел между участници в обществена поръчка или т. нар. нарушение тръжна манипулация. Обществената поръчка с възложител Министъра на финансите е за сключване на рамков договор с шест дружества за доставката на самолетни билети за служебни пътувания с страната и чужбина. Прогнозната стойност на поръчката е 30 милиона лева.

Анализът на ценовите предложения установи по отношение на трима от участниците, че ценовите им оферти в голямата им част се напълно идентични (до третия знак след десетичната запетая).  И тримата участника получават винаги еднакъв брой точки за класиране до третия знак след десетичната запетая.

Въпреки идентичния фактически състав по отношение  и на трите фирми според съда сходствата в ценовата оферта на „Юпитър Травел“ АД („Астрал Холидейз”АД) не са достатъчни за установяване на участие на дружеството в картел с другите две ответни дружества. Санкцията на тази компания, наложена от КЗК, беше в размер на 2 818 800 лв.

Коментарите са затворени.