Прокуратурата в Смолян образува досъдебно производство срещу бивш кмет на гр. Девин

Prosecutor-logo (1)Окръжна прокуратура-Смолян образува досъдебно производство срещу Ц. Пенков, за това, че през месец август 2015 г., в гр.Девин, обл.Смолян, в качеството му на длъжностно лице, на когото му е възложена ръководна работа, заемащо отговорно служебно положение – Кмет на община Девин, е нарушил служебните си задължения – чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, с цел да набави облага за „Мега Транс Строй” ЕООД гр.Девин и да причини вреда на общинския бюджет на община Девин, като от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици – сериозно засягане авторитета на местната власт и разколебаване доверието на гражданите към законността, както и в правовия ред в държавата – престъпление по чл. 282 ал. 2 предложение 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс, предават от пресцентъра на Прокуратурата.

 

Разследването е започнало във връзка с получени данни за  извършено престъпление от Ц. Пенков, който в качеството му на  кмет на община Девин не е  организирал правилно изпълнението   на общинския бюджет в частта му, която се отнася до обект „Почистване на опашката на язовир „Цанков камък”, по издаденото на община Девин разрешително за ползване на повърхностен воден обект, като е сключил договор №Д-443 от 18 август 2015 г. между община Девин и „Мега Транс Строй” ЕООД гр.Девин за почистване на опашката на язовир „Цанков камък”, в зоната на вливане на река Въча и река Девинска по проект, за което не е имало предвидени средства в общинския бюджет на община Девин за 2015г., с което е допринесъл за набавяне на  облага за „Мега Транс Строй” ЕООД гр.Девин и вреда на общинския бюджет на община Девин.

Към момента по делото няма привлечени обвиняеми лица.

Под ръководството на Окръжна прокуратура-Смолян се извършват разпити на свидетели,  изискани са документите при сключване на договора, ще бъдат назначени експертизи, като целта на едната от тях ще установи дали е имало спешна нужда от почистването на опашката на язовир Цанков камък, както и други следствени действия.

Коментарите са затворени.